12 april 2017 verzorgt CorBizz een bijdrage aan de incompany cursus Fysiotherapie in de thuiszorg bij Silverrade. Silverrade is een netwerkorganisatie van artsen en behandelaren, die zowel in de eerste lijn als in de verpleeghuizen werken. Met name het sociaal domein zal aan de orde komen. Cor Langedijk is een expert op het gebied van WMO.
 8 mei 2017 verzorgt Corbizz een bijdrage aan de cursus Fysiotherapie in de thuiszorg welke georganiseerd wordt door Viaperspectief in Driebergen. In de cursus Fysiotherapie in de thuiszorg staat de fysiotherapeutische zorg voor ouderen en chronisch zieken die thuis wonen centraal. Een mooi cursustraject dat u helpt zich te ontwikkelen in uw beroepsinhoudelijk handelen en daarnaast in het samenwerken, organiseren en netwerken rond de zorg voor ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie. Corbizz zal met name het sociaal domein belichten. Voor meer informatie en inschrijven klik hier.