Betalingsvoorwaarden Scholing CORBIZZ

INSCHRIJVING

  • De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
  • Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
  • De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken voor deelname aan de betreffende bijeenkomst.
  • Bij een gering aantal inschrijvingen kan de bijeenkomst geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst bericht.
  • Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur. Drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt men de eventuele voorbereidingsopdracht.

BETALINGSVOORWAARDEN EN –PROCEDURE  

Het verschuldigde bedrag dient drie weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN 

Met de inschrijving via het inschrijfformulier heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus / workshop waarvoor u zich heeft opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail bericht) kenbaar te worden gemaakt bij CORBIZZ. Bij meerdaagse cursussen bent u verplicht alle dagen te volgen om in aanmerking te komen voor een certificaat en de accreditatiepunten. Mocht u een dag missen door ziekte etc. dan kunt u deze (na afmelding) in overleg inhalen. Zonder afmelding is het niet mogelijk een dag in te halen. 

Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

  • Als u zich meer dan 21 dagen voor aanvang van de bijeenkomst afmeldt, wordt € 25,00 in rekening gebracht.
  • Bij afmelding binnen 21 dagen vóór aanvang van een bijeenkomst, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
  • In het geval van verplaatsen van een cursusdag bij een meerdaagse cursus worden € 25,00 administratie- en cateringkosten in rekening gebracht.

DISCLAIMER

CORBIZZ spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.